Kulturmöten genom scenkonst

Home / Kulturmöten genom scenkonst

Kulturmöten genom scenkonst

Scenkonst främjar mångfald

Med hjälp av scenkonst får kulturer anledning att mötas. Här skapas något som är större än konsten, som respekt och samförstånd. Därför är kulturmöten genom scenkonst av stor betydelse för världsfreden. Inte förrän människor förstår och respekterar varandra kommer krig och våld att försvinna från våra gator och hem. Och scenkonst kan vara ett ack så viktigt steg på vägen.

Det finns olika former av scenkonst, gemensamt är att de framförs live. Dans, dockteater, estradpoesi, musik, pantomim, revy, skuggteater, ståuppkomik och teater är några exempel. För många är det en befängd tanke att dockteater kan lösa världens problem, men i princip vore det en möjlighet. Scenkonst har ett underliggande syfte att skapa förståelse, och meningen är alltid djupare än vad som berättas.

Kulturyttringar hjälper oss att förstå andra kulturer. När vi har lärt oss att förstå andra kulturer, då har vi inte något ont att säga om dem. Mångfald är något att kämpa för, och i grund och botten är det vad kulturmöten handlar om. Krig och våld är mångfaldens motkraft, när kraften försvunnit uppstår en acceptans. Det är något att eftersträva. Världen står i brand, bombas och människor mördas på grund av bristen på respekt. Scenkonst ger oss en strimma hopp.

Scenkonst kommer aldrig ensam lösa världens problem. Men det är åtminstone ett försök. Förhoppningsvis får människor anledning att möta andra kulturer och förstå att vi alla är människor. Scenkonst har mycket att berätta, mycket att lära ut, och kanske har scenkonst lyckats omvända människor. Kanske är omvända fel ordval, eftersom det inte handlar om att förändras – utom att acceptera andra.

Ta tillfället i akt att uppleva kulturmöten genom scenkonst. Det ger dig glädje och kunskap. Kulturer har mycket att lära av varandra. Festivaler är ett utmärkt alternativ – här finns ofta olika former av scenkonst på programmet.

scenkonst